Duurzaam ondernemen – Wat maakt het essentieel?

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid kan worden gedefinieerd als het vermogen om een proces in de loop van de tijd voortdurend te ondersteunen of in stand te houden. Duurzaamheid beoogt de uitputting van natuurlijke of fysieke hulpbronnen in bedrijfs- en beleidscontexten te stoppen om op lange termijn toegankelijk te zijn.

Wat is een duurzaam bedrijf?

Duurzaam ondernemen houdt in dat u plant en overweegt hoe uw handelingen het milieu en het gebied waarin u actief bent zullen beïnvloeden. Alle bedrijven kunnen gemakkelijk aanpassingen maken, en er ontstaan voortdurend nieuwe concepten.
Door uw acties, aankopen en gebruiks- en verwijderingsmethoden onder de loep te nemen, kunt u uw bedrijf duurzamer maken. Overschakelen op milieuvriendelijke, regionale, biologische of emissiearme alternatieven is ook essentieel.

Duurzaamheid in het bedrijfsleven

Veel welvarende bedrijven hanteren duurzame bedrijfsprincipes.
Vanwege hun verband met overkoepelende bedrijfsdoelstellingen en kernwaarden zijn duurzame bedrijfsstrategieën specifiek voor elke organisatie. Duurzaamheid in het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld betekenen:
– Het gebruik van milieuvriendelijke producten in het productieproces
– het verbeteren van toeleveringsketens om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
– Het gebruik van hernieuwbare energie om de infrastructuur aan te drijven
– Het ondersteunen van studiebeurzen voor kinderen in de buurt

Hoe kan een duurzaam bedrijf ontstaan?

1. Analyseer het probleem en stel doelen
Begrijpen wat duurzaamheid betekent voor uw team, bedrijf, sector en klant is de eerste stap in het tot stand brengen van verandering. Bespreek de kritieke kwesties die elk van deze groepen als topprioriteit beschouwt.

Overweeg de volgende vragen te stellen om dit proces te sturen:
– Hoeveel afval produceert het bedrijf?
– Lijdt de cultuur van ons bedrijf eronder?
– Worden diverse kandidaten aangetrokken door onze aanwervingsprocedures?

2. Beslis over uw missie
Zodra u het eens bent over specifieke doelstellingen, bent u klaar om de missie van uw bedrijf vast te stellen. Om als bedrijf duurzamer te zijn, is een duidelijke missie nodig.
De nadruk van uw bedrijf op “doen” wordt geschetst in een effectieve missieverklaring. Het moet de principes en doelstellingen van uw bedrijf belichamen en fungeren als een baken voor uw acties. Met andere woorden, de vijf W’s van uw bedrijf – wie, wat, wanneer, waar en waarom – moeten worden gedefinieerd in uw missieverklaring.

3. Stel uw strategie op
Zodra u een overtuigende missieverklaring hebt geschreven, bent u klaar om uw bedrijf af te stemmen op een duurzame bedrijfsstrategie.
Bij het ontwikkelen van een duurzame bedrijfsstrategie is het van cruciaal belang dat uw organisatie winstgevend blijft. Als u niet kunt leven, kunt u uw doel niet bevorderen. Het is vastgesteld dat uw duurzaamheidsinspanningen uw inkomsten kunnen verhogen.

4. Voer het plan uit en evalueer vervolgens de resultaten.
Praten over een hernieuwde wil om te slagen en goed te doen is één ding, maar een standpunt innemen ten overstaan van het publiek, concrete resultaten beloven en die beloften nakomen is iets heel anders. Nu uw missie en plan zijn vastgesteld, bent u klaar om verder te gaan met uw doelstellingen.
Vergeet niet uw proces regelmatig te evalueren terwijl u uw plan uitvoert om ervoor te zorgen dat uw doelstellingen, missie en vooruitgang op één lijn liggen.

Zet duurzame zaken op voor een grotere impact

Van doel naar prestatie, u bent nu gewapend met vier eenvoudige acties die kunnen helpen bij het opbouwen van een duurzamer bedrijf.
Wanneer doelstellingen worden omgezet in een missie, ontstaat een overtuigend verhaal. Dat verhaal vormt de leidraad voor uw taak, zodat u een werkbare strategie kunt formuleren. Om de grootste impact te hebben, moet u misschien een paar verschillende systemen testen, dus laat u niet ontmoedigen als er niet meteen resultaten zijn. De weg naar volledige duurzaamheid is lang.

Leave a Comment